لزوم بکارگیری اندیشه در توسعه پایدار

به گزارش پایگاه اطلاع ‌رسانی بنیاد ملی نخبگان؛ نشست هماهنگی و هم ‌افزایی بنیاد نخبگان استان خراسان‌ رضوی و شهرداری مشهد مقدس برگزار شد.

در این نشست، رئیس بنیاد نخبگان استان خراسان‌رضوی سعیدرضا احمدی‌زاده ضمن اشاره به تسهیلات بنیاد ملی نخبگان و ضرورت حمایت از اجتماع نخبگانی، به تشریح اقدامات انجام شده پرداخت و بر لزوم استفاده از ظرفیتهای موجود در شهرداری برای حمایت از مستعدان ‌برتر تأکید کرد.

وی با اشاره به ضرورت ایجاد بستر مناسب برای قرارگیری نخبگان و سرآمدان در فضای تأثیرگذار، از آمادگی بنیاد نخبگان استان برای مشارکت در تحقق شهر هوشمند مشهد خبر داد.

تقی‌زادۀ خامسی شهردار مشهد نیز با اشاره به لزوم به کارگیری اندیشه و ایدۀ نخبگانی در توسعه پایدار، بر ضرورت ایجاد ساز و کار مناسب برای تحقق این مهم تأکید کرد.

وی تعامل با بنیاد نخبگان استان و اجتماع نخبگان بومی را یکی از اولویتهای شهرداری مشهد برشمرد و از آمادگی این نهاد برای برپایی نشستهای هم‌ اندیشی با اجتماع نخبگانی خبر داد و گفت: قطعاً در شهرداری مشهد از ظرفیت نخبگان استفاده خواهد شد.