سومین کنفرانس ملی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی

امروزه با سرعت روزافزون توسعه علم و فناوری در عرصه های صنعتی، ضرورت بررسی، نقد و تحليل پديده های جدید و نوظهور مهندسی در حوزه های مختلف، اجتناب ناپذير می باشد. سهم بالای ساختمانها در مصرف انرژی و بار مسووليتی که مهندسان تاسيسات در زمینه  بهره وری انرژی بر دوش دارند، دسترسی به مراجع و منابع تخصصی معتبر را بيش از پيش نمایان میسازد. کنفرانس ملی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی، یکی از مهمترین رویدادهای علمی کشور در خصوص تبادل دستاوردها و تجربیات در زمینه علوم تاسیسات حرارتی و برودتی میباشد که هر سال توسط انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران با همکاری یکی از دانشگاههای کشور برگزار می شود. لازم به ذکر می باشد که اولین دوره این کنفرانس با همکاری دانشگاه تربیت مدرس و دومین دوره کنفرانس در دانشگاه بیرجند برگزار گردید. سومین دوره این کنفرانس در تاریخ ۱۰ اسفند ماه ۱۳۹۶ در دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین و با محورهای زیر برگزار خواهد شد :

گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع ساختمانی

  • شرایط آسایش و کیفیت هوا در فضاهای بسته
  • گرمایش، سرمایش، تهویه مطبوع صنعتی و تهویه تونل ها
  • سیستمهای تبرید سردخانه ­ای و صنعتی و سیستمهای کرایوژنيک
  • ساختمانهای با مصرف انرژی پایین و صفر، طراحی ساختمانهای سبز و معماری پایدار
  • مقررات ملی ساختمان و استاندارد های ملي مرتبط با گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع
  • فناور­یهای نوين در سيستمهاي تهویه مطبوع و تبرید با رویکرد افزایش بهره ­وری و حفظ محیط زیست