کرونا در محیط های بدون تهویه بیشتر زنده می ماند

محققان اعلام کردند  کرونا در محیطهای بدون تهویه بیشتر زنده میماند نتایج یک پژوهش جدید نشان میدهد که در اتاقها یا محلهای شلوغی که امکان تهویه هوا در آنها وجود ندارد، ویروس کرونا زمان بیشتری در فضا باقی میماند .

به گزارش ایرنا به نقل از بلومبرگ، این پژوهش، فرضیه انتشار کرونا از طریق ذرات معلق در هوا را تقویت می‌کند.

محققان دو بیمارستان در ووهان چین ذرات شناور آلوده به ویروس کرونا را در فضای توالت‌های بیمارستان و اتاق‌هایی که کادر پزشکی لباس‌ها و تجهیزات حفاظتی را عوض می‌کنند، یافته‌اند.

نتایج این پژوهش روز دوشنبه منتشر شد اما در مورد احتمال انتقال کرونا از طریق ذرات آلوده معلق در هوا توضیحی نداد.

محققان اعلام کرده‌اند که یافته‌های آنها اهمیت تهویه هوا، محدود کردن تجمع افراد و ضدعفونی دقیق محیط را یادآوری می‌کند.

دیدگاهی بگذارید